Aftagelige bøjler


Aftagelige bøjler, ganebøjler m.fl

Betegnelsen omfatter de bøjler der kan tages af og sættes på. De bliver fremstillet hos en tandteknikker.

Visse typer af aftagelig apparatur udnytter igangværende vækst, f. eks aktivatorer, som hovedsageligt anvendes til børn og unge.


Aktivatorer: SE BILLEDE!
Får underkæben til at vokse frem, de påvirker hver især overkæben på forskellig vis. Der findes bl.a:

-Egenzinger-ativator, som kan korrigere midtlinien.

-Retentions-aktivator, som kan holde overkæben i retention og kan flytte hele underkæben en anelse frem.  


Posistioner:
Er en aftagelig bøjle som kan flytte tænderne en anelse.  


Ganebøjler:
Der findes forskellige typer ganebøjler. De bruges i den afsluttende periode af reguleringen.  

Quick/snap skinne:
Bruges til at opretholde det opnåede resultat.

Retentions skinne/plade:
Bruges til at opretholde det opnåede resultat, kan evt. rette småfejl.


Aftagelige bøjler kræver  alle at patienten samarbejder og anvender bøjlen som tandlægen har foreskrevet.

En ganebøjle skal bruges 24 timer undtagen når man spiser eller børster tænder.

En aktivator/ posistioner skal bruges så meget som muligt, dog altid om natten for at opnå resultat.

Dette betyder at en aktivator /posistioner ikke skal bruges i skolen, da det kan være svært at tale med bøjlen på.
Men i ferie eller weekend er det optimalt, hvis man kan bruge bøjlen mere. PÅ den måde opnåes hurtigere resultat.  Bøjlen skal sædvanligvis kontrollers hver 4-6. uge.

Ideal Smile ALIGNER

Er en ny type aftagelige bøjler til voksne.

Det består af en række gennemsigtige skinner der flytter tænderne lidt ad gangen (0.25-0.33 mm).

Hver skinne skal bruges i 14 dage, hvorefter man skifter til et nyt sæt skinner. Skinnerne skal benyttes 24 timer i døgnet undtagen når man spiser og børster tænder.

Ved hvert kontrolbesøg vil specialtandlægen udlevere det nødvendige antal skinner til næste gang, således skal man altså selv søge for at skifte til næste sæt efter 14 dage.

Det vil være nødvendigt at kontrollere bøjlen hver 6-8. uge.

Snorke skinne.

Hvis du har problemer med at du snorker, kan en snorkeskinne være en løsning på problemet.

Hvis man lider af søvnapnø, kan en snorkeskinne også være til stor hjælp.

En snorkekinne sidder fast på både overkæbe- og underkæbetænder.
Den er i fronten åben, så der både er mulighed for at trække luft gennem næse og mund. Skinnen trækker underkæben frem, således, at den bløde del af ganen ikke lukker til bagud ved svælget. Den sikrer at der er passage.

Formålet med skinnen er at fjerne tillukningen bagtil ved svælget. Således at man fjerner snorkelyden. Øger  muligheden for iltoptagelse i blodet.

Hvis snorken skyldes tillukning af næsen. Virker skinnen ikke. Man skal da kontakte en øre, næse, hals -læge i stedet.

Er problemet tillukning af svælget (hvilket er de fleste tilfælde), tager vi på klinikken aftryk af over- og underkæbe samt et sammenbid. Dette sendes til vores teknikker, som fremstiller skinnen.

Bøjlen kontrolleres på klinikken.
Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com