Risici


Risici ved en tandreguleringsbehandling:

Der er visse risici forbundet med tandregulering især ved behandling med faste bøjler / apparaturer.

*Caries: Det er meget vigtigt at tandbørstningen er optimal (under hele tandreguleringsforløbet) for at undgå, at få huller i tænderne. (se tilknyttet fil)


*Rodresorption: Det betyder at tændernes rødder kan blive kortere som følge af tandretning. Det normale er 1-2 mm og har ingen betydning for tandens overlevelse. Hvis det derimod viser sig at omfanget er mere udtalt, kan det i sjældne tilfælde betyde at behandlingen må afbrydes.Tandlægen vil løbende vurdere situationen ud fra de røntgenbilleder der bliver taget.

Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com