Fakta om tandretning og operation


Hvornår kan operation komme på tale?

Hvis afvigelsen i kæbernes sammensætning er så stort at tandretning ikke alene kan give et acceptablet bid, kan det være nødvendigt med en ortodontisk-kirurgisk behandling. 
Behandlingen omfatter følgende faser:
1. Tandregulering med fastsiddende bøjle, hvor tænderne i overkæbe og underkæben bliver rettet uden at tage hensyn til biddet.

2. Operation i overkæbe eller underkæbe. Evt. i begge kæber, afhængig af hvad der skal rettes. Den faste bøjle bliver siddende under operationen.

3. Efterkorrektion, hvor biddet finindstilles efter operationen. Det tager ca. ½ år.

4. Retention-fasen, hvor resultatet af behandlingen stabiliseres og kontrollers. Der er forskellige procedurer, i denne fase men ca. 2-3 år. Nogen livslangt.


Henvisning til hospital.
En person med behandlingsbehov kan blive henvist til hospitalet af egen læge, tandlæge eller en specialtandlæge.

Vedkommende skal henvises til kæbe-kirurgisk afdeling, hvor behandlingen kan igangsættes, efter man har været til en visitation på afdelingen.

Ved henvendelse på klinikken kan specialtandlægen give en mere præcis vurdering af omfanget og tidsplanen for opperation samt regulering.
Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com