Godt at vide om tandregulering


Godt at vide om tandregulering

Der er en række faktorer ved tandreguleringsbehandling, som skal sikre at tandregleringen gennemføres med det bedste resultat:


-Oplevelsen af at få reguleret er forskellig fra person til person. Vi bestræber os på, at tage hensyn til den enkelte patient og tilrettelægge behandlingen, så den medfører mindst mulig ubehag.

-Når en bøjle strammes, er det normalt, at tænderne bliver ømme. Det vil som regel gå over i løbet af et par dage.

-Der skal samarbejdes om behandlingen, således at indsatte/udleverede bøjler anvendes efter instruktion.

-Det er vigtigt at passe godt på sin bøjle.

-Selv om man passer godt på, kan der ske noget med bøjlen. Det er vigtigt, at nødbehandling sker snarest muligt. Kontakt evt. klinikken.

-Fast bøjle kan ikke tåle, at men bider i alt for hårde ting (f.eks. rå gulerødder) eller alt for seje ting (f.eks. flødekarameller). Disse ting kan bukke tråden ud af facon. Derudover kan de ødelægge og hive brackets af tænderne. Således forlænges behandlingstiden.

-Der er en stor risiko for at udvikle caries langs kanten af faste bøjler. Den eneste måde, at forbygge disse skader, er ved at være meget omhyggelig med tandbørstningen. Ved behandlingens start modtages instruktion om tandbørstning med faste apparaturer. Hvis en tilstrækkelig mundhygiejne ikke kan opnås, kan behandlingen afsluttes før tiden.

-Rodresorptioner, er en risiko ved tandregulering. Rodresorption vil sige at tændernes rødder bliver afkortet som følge af behandlingen. Vi tilstreber at tlrettelægge behandlingen så det ikke sker. Men i særdeles sjældne tilfælde sker det dog alligevel. Hvis rodresorptionen viser sig at være udtalt, vil behandlingen blive indstillet, selvom det måske ikke er færdigt.

-Tidsintervallet mellem behandlingerne svinger, afhængig af hvilken bøjle der anvendes og hvor i behandlingensforløbet man er. For at sikre et godt forløb af behandlingen, er det vigtigt, at de aftalte tider overholdes.

-Det er meget vigtigt at bruge retentionsbøjle efter endt aktiv behandling, da det ellers vil medføre tilbagefald af behandlingsresultatet. Retentionsfasen er for de fleste voksnes vedkommende livslang. For børn er det minimum til de er færdige med at vokse.
Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com