Behandling med fast bøjle (apparatur)


Behandling med fast bøjle (apparatur)

Fastsiddende bøjle benyttes når der er brug for tandforskydning.

Det er den mest effektive bøjle og kan flytte tænder som gruppe eller enkeltvis.

De virker i 24 timer i døgnet.
Men kræver at patienten har en god mundhygiejne og er forsigtig med klæbrige og hårde fødeelementer.

Faste apparaturer kan sættes på en eller begge kæber og kan efter behov kombineres med følgende:

Elastikker: Der trækker tænder sammen, frem eller tilbage.

Herbst: Der holder kæberne i en bestemt position i forhold til hinanden.

Tandudtrækning: Ved udtalt pladsmangel eller asymetri giver tandudtræning mulighed for at bringe tænderne ind i tandbuen og stille dem lige i en pæn bue og derved opnå et stabilt bid.

Operation: Hvis der er tale om så store afvigelser i kæbernes sammensætning, hvor tandforskydning alene ikke er nok til at korrigere biddet.

Nakketræk: Kan blive nødvendigt i sjældne tilfælde

Slibning af tændernes sideflader: Bruges når der er pladsmangel i en ikke så udtalt grad at tandudtrækning er nødvendigt eller når ansigtet vil blive påvirket i en uhensigtsmæssig retning, hvis der foretages tandudtrækning.

Hyrax: Der udvider ganen og gør overkæben bredere.

Århusskruer: Det er en skrue der skrues ind i kæbe knoglen under en almindelig lokal bedøvelse. Det giver mulighed for at flytte enkelte tænder og få forankring uden det påvirker hele tandbuen.  

Nance: Hvis der er behov for hævning af biddet
Hul til hjørnetænderne: Hvis hjørnetænderne ikke er brudt frem kan det være nødvendigt at lave et lille hul til dem (under lokal bedøvelse) og “fiske” dem frem.

Q-helix: Anvendes når der skal en mindre udvidelse af overkæben til.

Behandling med fast apparaturer kan tage 1-2 år, afhængig af typen af korrektion og hvor meget skal tænderne rettes. Efter behandling med fastsiddende bøjle, vil der være brug for at en stabiliseringsfase på min 2 år.
Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com