Fakta om åbent bid


Hvad er åbent bid og hvordan kan det behandles?

Betegnelsen bruges når tænderne i over- og underkæbe ikke er i 
kontakt med hinanden.
Det kan forekomme i fronten og i sidesegmenterne.Problemer som et åbentbid kan medføre:

1. Funktionelle problemer, -f.eks. afbidningsproblemer.
2. Bidfunktionelle problemer, -f.eks. problemer med kæbeledet. Dette hænger sammen med den uhensigtsmæssige belastning af muskler og kæbeledet der forekommer når man har åbent bid.


Åbent bid kan være forårsaget af:

Afvigelse i kæbernes indbyrdes relation/afstand -i forhold til de normale værdier.
Kæberne står rigtigt ovenpå hinanden , men der er afvigelse i tændernes indbydes relation/afstand -i forhold til de normale værdier.
En kombination af de to ovennævnte forhold

Der kan også opstå uvaner med tungen. Som til dels kan være årsagen til det åbne bid. Det forekommer ofte samtidig med de ovennævnte forhold og øger risikoen for tilbagefald efter en efter endt tandregulering.

Åbent bid kan også forekomme ved brug af narresut.

Behandlingen er afhængig af årsagen til det åbne bid og kan opdeles i to katagorier, med og uden opperation.

Uden opperation:
-Når der er tale om en mild grad af åbent bid, der skyldes en afvigelse i tænderens relation i forhold til hinanden. Vil behandling med fast apparaturer i både over- og underkæbe være en behandlingsmulighed.

Med opperation:
-Kombination af tandretning og operation, bruges når der er tale om afvigelse i kæbernes relation.

Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com