Fakta om overbid.


Hvad er overbid og hvordan kan overbid behandles?

Overbid kan skyldes hældningen af tænderne og det kan skyldes kæbernes indbyrdes relation i forhold til hinanden.
Man har overbid når overkæbens fortænder ligger - sammenlignet med et normalt bid - for langt fremme i forhold til underkæbens fortænder.

Stort overbid kan give problemer. F.eks

-Afbidnings problemer.
-Udtalt risiko for traumatisering af overkæbens fortænder.
-Psykiske problemer pga. udseende.
-Forøget risiko for belastning af tyggemuskler og kæbeled.
-Problemer med ganepåbidning.

Forøget overbid ses tit i kombination med:

-Læbefang, dvs. underlæben bliver fanget af overkæbens fortænder. Overbiddet vil blive forværret med tiden hvis det ikke bliver behandlet.
-Dybt bid og ganepåbidning
. Som følge af manglende kontakt mellem fortænderne, vokser underkæbens fortænder ”opad” indtil de kommer i kontakt med ganen.


Overbid kan skyldes:

1. Afvigelse i kæbernes indbyrdes relation:

- underkæben ligger for langt tilbage.
- overkæben ligger for langt fremme.


2. Afvigelse fortændernes relation. Det ses f.eks. hos personer der har haft paradentose eller børn der sutter har suttet eller sutter på fingre.

3. Kombination af de to forhold.

Behandlingen er afhængig af oprindelsen for overbiddet og kan opdeles i følgende metoder:

Fast apparaturer evt. i kombination med tandudtrækning eller i sjældne tilfælde nakketræk. Denne type behandling kan benyttes både til børn og til voksne.

Herbst, i kombination med behandling med fast apparatur. Herbsten tvinger underkæben frem, den sidder fast og virker konstant og er meget effektiv hos børn og unge i vækst.  

Aktivator behandling, hvor underkæben ”bliver tvunget frem” vha. en bøjle. Det kan kun bruges hos børn og unge der stadig er i vækst.

Kombination af tandretning og operation kan være nødvendig hos voksne med stort overbid.


Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com