Fakta om tandmangel.


Hvad er tandmangel og hvordan kan manglende tænder erstattes?

Tandmangel er genetisk eller arveligt betinget, og forekommer hos ca. 10 % af alle danske børn.

Behandlingen for tandmangel kan deles op i følgende:

1.Ved tandregulering lukkes mellemrummene, hvor de øvrige tænder føres sammen.

2.Der indsættes et implantat i det område hvor den der mangler en tand eller tænder. Implantater kan først indsættes når personen er fuldt udviklet i kæberne ca. 20 år.
I tiden fra tandreguleringen er afsluttet til implantatet kan sættes på plads kan man på klinikken få en tanderstatning i plast.

3.Der indsættes en bro, dette vil være hensigtsmæssigt, hvis der er tale om flere manglende tænder lige efter hinanden.

Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com