Fakta om trangstilling.


Hvad er pladsmangel og hvordan kan det behandles?

Når der ikke er plads nok til at alle tænder kan komme ud de rigtige steder vil det medføre:
1. At nogle tænder kommer ud forkert eller,
2. At de slet ikke kommer ud.

Dette kan medføre:

-Vanskeligheder med at opretholde optimal mundhygiejne.  
-Uregelmæssig tandstilling og/eller skæve tænder.
-Resorbtion af rødderne på de andre tænder.  Der er 3 forskellige behandlingsmuligheder:

-Kæberne udvides
      
-Udtrækning af en eller flere tænder

-Slibning af tændernes sideflader


Behandlingen kan foretages med forskellige apparaturtyper fx med:Fast apparaturer:

Hyrax -Udvider ganen og derved øger bredden af overkæben.

Tandudtrækning - efterfulgt af fast apparatur (“togskinner”).Aftagelig apparatur:

Ekspansionsplade -Udvider ganen og herved fås mere plads. Denne type behandlingen kan især bruges hos børn.

Invisalign -hvis det drejer sig om pladsmangel i mindre omfang, hos voksne.Det kan være nødvendigt at anvende en kombination af de forskellige behandlingsmulighedder.


Kompromis:
Tandlægen kan også blive nødt til at udføre en kompromisbehandling, f.eks. for at undgå tandudtrækning eller operation. Det vil sige, at man må acceptere at bidet bliver acceptabelt men ikke 100 % optimalt.


Tandregulerig FAQ
Hvad skal man vide om tandregulering
Der kan være flere årsager til at tandregulering er nødvendigt. Det kan være problemer med biddet af forskellig karakter.
Nogle mangler tænder, andre mangler plads til tænderne, her på siden kan du få mere at vide om tandregulering...
Læs mere
Specialtandlæge Søren Povlsen  |   Nørreboulevard 61  |   7500  Holstebro  |   97840588  |   bv@tandregulering.com